Τεστ αντοχής: Η σχέση δοκιμάζεται;

10 ανώνυμες ερωτήσεις που καταγράφουν την περίοδο
«μένουμε στο σπίτι» 
και πώς νιώθουμε γι’ αυτό.

 

Powered by FourEyes.
Backed by rock solid data security.