У циљу побољшања квалитета наших услуга, желимо да оцените пословање ЈКП Шумадија Крагујевац

Оцените квалитет обављених услуга на следећи начин: 1-најмања оцена, 5-највећа оцена

Анкетирање ће се вршити у периоду од 30.11.2019. до 30.12.2019.

Хвала на учешћу у анкети

Powered by FourEyes.
Backed by rock solid data security.